Sídlo firmy musí splňovat několik základních podmínek – jaké to jsou a jak takové sídlo získat?

Sídlo firmy je důležitým aspektem při založení společnosti. S jeho získáním se pojí mnoho právnických úkonů a každý zřizovatel společnosti tak stojí před volbou toho, jakým způsobem a kde své sídlo zřídí. Volba adresy se odvíjí nejen od toho, jestli podnikáte třeba v odvětví čerpadel nebo nabízíte IT řešení, ale také od toho, co je pro danou právnickou osobu nejlepší z hlediska financí i lukrativnosti. Jak tedy postupovat při zřizování sídla firmy, co je to virtuální kancelář, na co si dát pozor a jaká jsou možná rizika?

SÍDLO FIRMY JE PODMÍNKOU PRO VZNIK SPOLEČNOSTI, MUSÍ BÝT ZAPSÁNO DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Z právnického hlediska se o definici sídla firmy zmiňuje občanský i obecný zákoník. V něm se uvádí, že by se mělo jednat o konkrétní a zároveň jedinou adresu uvedenou při zřízení firmy. Adresa sídla firmy se musí uvést nejen do obchodního rejstříku, ale i do ostatních dokladů týkajících se firmy. Musí se jednat o adresu, na níž bude právnická osoba skutečně dohledatelná (ze strany klientů, dodavatelů i veřejnosti) a dané prostory musí být označeny názvem a identifikačním číslem společnosti.

Sídlo firmy může být jak skutečné, tak virtuální. Obvykle tak mají zřizovatelé firem na výběr mezi několika možnostmi. Za určitých podmínek může být sídlo firmy uvedeno na adrese rodinného domu nebo bytu, sídlem může být také klasická kancelář (vlastněná či pronajatá), ale sídlem může být i takzvaná virtuální kancelář.

ZŘÍZENÍ SKUTEČNÉHO SÍDLA FIRMY V BYTĚ – JAKÁ MOHOU BÝT RIZIKA?

Jak už název napovídá, skutečné sídlo je místem, kde se odehrávají všechny důležité úkony ze strany vedení firmy. Pouhá registrace adresy v tomto případě nestačí a právnickou osobu musí být možné na tomto místě vyhledat. Častou volbou bývá zřízení sídla firmy v rodinném domě či bytě. Tato volba je vhodná pro podnikatele, při jejichž podnikání není zapotřebí vlastnit například skladové prostory, prostory pro zaměstnance a podobně. Adresa je v takovém případě jen nutnou formalitou vyplývající ze zákona.

Výhodou tohoto typu sídla firmy je to, že se jedná o osobní vlastnictví a není tak třeba platit žádné peníze navíc za pronájem. Zřízení sídla ani jeho provoz tak nic nestojí a může se zdát, že se jedná o ideální řešení. Ovšem pozor, existuje zde jedno velké riziko. Jestliže se firma dostane z jakéhokoliv důvodu do exekuce, exekuční řízení se bude týkat sídla firmy, a tudíž může být odebrán i osobní majetek z adresy, kde je firma zapsána.

V případě, že není daný podnikatel vlastníkem bytu, měl by navíc získat povolení k založení sídla firmy od vlastníka dané nemovitosti, což by mohlo znamenat další komplikaci (více o zřízení firemních sídel).Oblibu získávají i virtuální kanceláře – v čem tkví jejich výhody? Virtuální sídlo firmy nabízí velice pohodlný způsob, jak získat potřebnou adresu na mnohdy značně lukrativních místech. Sídla firem v rodinných domech či bytech totiž nemusí na případné klienty či investory působit příliš důvěryhodně, ba naopak spíše neprofesionálně. Virtuální sídla a kanceláře nemusí být nutně místem, kde je provozována ekonomická činnost, jejich vlastníci však svým klientům obvykle nabízejí administrativní prostory, kde lze sjednávat schůzky, provádět potřebné administrativní úkony nebo si tam nechávat posílat firemní poštu (o úskalích virtuálních kanceláří). Náklady jsou nižší, než v případě pronájmu klasické kanceláře a umístění je obvykle na lukrativních adresách (např. Praha a další větší města v ČR). Jednoduché je i samotné zřízení virtuálního sídla. V ČR tuto službu nabízí mnoho firem a tak není pro podnikatele nic jednoduššího, než si vybrat nějakou z nich a ta zajistí kompletní servis – od výběru adresy, přes legislativní proces až po přizpůsobení služeb virtuálních kanceláří na míru. Po podpisu smlouvy s pronajímatelem stačí zapsat adresu virtuální kanceláře do obchodního rejstříku a využívat předplaceného kancelářského servisu.

Soňa Šulová