O zkoušce


International ESOL a Spoken ESOL (IESOL/ISESOL) - Zkoušky z obecné angličtiny

Guilds & Království International ESOL (IESOL) a Spoken ESOL (ISESOL) jsou standardizované zkoušky z anglického jazyka odpovídající 6 úrovním Společného evropského referenčního rámce (dále jen CEFR). Jsou testem komunikační angličtiny zaměřeným na všechny čtyři jazykové dovednosti (psaní, čtení, poslech a mluvení). Jsou mezinárodně uznávané jak pro akademický postup, tak pro zaměstnání.


Výhody zkoušek IESOL a ISESOL

 • Písemná a ústní zkouška jsou dvě oddělené na sobě nezávislé zkoušky. Mohou se skládat zvlášť a na různých úrovních
 • Uznávání českými univerzitami a zaměstnavateli
 • Flexibilita zkouškových termínů a přípravných materiálů
 • Zkoušky z reálné angličtiny s důrazem na komunikaci. Gramatika se testuje v rámci hodnocených dovedností
 • Zkoušky pro dané úrovně efektivně testují schopnost komunikovat v situacích běžných dle zaměření (obecné nebo obchodní)
 • Hodnocení nezávislými hodnotiteli v Londýně
 • Celoživotní platnost
 • Přijatelné ceny

 • Komu jsou zkoušky IESOL a ISESOL určeny?

 • Nerodilým mluvčím angličtiny kdekoli na světě, kteří chtějí mít doklad o své znalosti angličtiny pro studium či práci.
 • Studentům ucházejícím se o studium na vysokých školách, kde je doklad o znalosti angličtiny vyžadován.
 • Lidem, kteří potřebují angličtinu pro svůj každodenní či pracovní život.
 • Studentům, kteří potřebují oficiálně uznaný doklad o jejich úrovni angličtiny.
 • Těm, kteří navštěvují kurzy po nějakou dobu a vyžadují sérii odstupňovaných zkoušek, které ověří jejich pokrok směrem k výbornému.

 • Zkoušky z obchodní angličtiny

  Sada zkoušek z obchodní angličtiny City & Guilds nabízí studentům příležitost rozvíjet dovednosti, které jsou jak relevantní, tak vyhledávané na trhu práce. Fungují jako důkaz existujícím i potenciálním zaměstnavatelům, že studenti mají správné dovednosti vést obchod v mezinárodním prostředí.


  Zkoušky pro žáky (YESOL, YSESOL)

  Zkoušky z angličtiny pro žáky ve věku 8-14 let ESOL pro Young Learners (YESOL) a Spoken ESOL for Young Learners (YSESOL) využívají témata blízká dětem, například oslavy, kamarádi na dopisování a domácí mazlíčci. Zkoušky YESOL a YSESOL jsou součástí skupiny mezinárodních zkoušek z angličtiny City & Guilds a slouží jako výchozí bod pro zdokonalování směřující k dalším zkouškám City & Guilds z obecné angličtiny v pozdějším věku.