Kvalitní správa PPC ručí svými výsledky. Počáteční vklad nemusí být vysoký

Správa PPC může být nepříliš nákladná a výsledek nanejvýš efektivní. PPC, neboli “pay-per-click” se řadí mezi nejvlivnější formy reklamy na internetu. Vyskytují se ve formě reklamních oken a bannerů. Jejich mnohdy barevné provedení a blikající nápisy podněcují člověka k “prokliknutí.” Zvlášť pro zadavatele je PPC výhodná – zasáhne velké publikum za minimální peníze v krátkém čase, na rozdíl od kupříkladu dlouhodobější optimalizace pro vyhledávače. (SEO tipy byste ostatně také neměli vynechávat, chcete-li svůj online potenciál maximalizovat). Výhody i nevýhody PPC reklamy is nyní představíme. 

 

Správa PPC slibuje účinnost. Přivede maximum zákazníků při minimálním úsilí

PPC reklama bývá u  zadavatelů jednou z nejžádanějších. Má nespočet předností –

mezi největší patří účinné míření . Účel PPC reklamy spočívá v zasažení určité skupiny zákazníků – zaměřuje se na záliby, věkovou skupinu či momentální geografickou lokaci. Správci celou situaci monitorují a popřípadě aktualizují podle poptávky na internetu. 

 

“Pay-per-click.” Inzerenti neplatí nic navrch 

Vlastníkům  reklamy bývá  účtována pouze a  výhradně platba za množství kliků. Na dobu PPC na internetu není brán zřetel. Díky tomu se PPC liší od jiných druhů reklamy. Založení jakékoliv jiné internetové reklamy bývá výrazně složitější, primárně pak finančně náročnější. Na základě toho bývá PPC reklama charakterizována jako revoluční prostředek online marketingu. U PPC je zpoplatněn čistě počet “prokliknutí.” zadavatel platí pouze za zákazníky – jedince projevující o zboží zájem. Ve výsledku se dostaví vyšší zisky a přehled o popularitě produktu.

 

5 hlavních předností PPC reklamy – čím je mezi inzerenty v oblibě

PPC reklama reprezentuje jeden z nejvlivnějších marketingových prostředků dneška. Čím je to způsobeno? Zmiňme pět  klíčových důvodů.

Jednoznačné zaměření

Zaměření PPC reklamy je největší předností. Reklamní okna “vyskakují” tam, kde se vhodný jedinec pohybuje – reagují na vyhledávaný obsah. Šance “prokliknutí” je velká.

Finanční nenáročnost

PPC reklama není pro inzerenty finančně náročná. Ba naopak. Jedná se o cenově nejdostupnější formu propagace. Nezáleží na tom, jak dlouho je reklama zhlédnutelná na webu. Zpoplatněn je počet jednotlivých zhlédnutí – opravdových zájemců o produkt.

Flexibilita obsahu

Obsah či design PPC reklamy lze kdykoliv změnit v závislosti na poptávce. Internetové prostředí podléhá časté aktualizaci a inovaci, což nutí zadavatele dodržet totožné tempo. PPC lze aktualizovat kdykoliv a okamžitě; není třeba složitých ani zdlouhavých procesů. 

Popularita produktu

Stejně jako jiné formy propagace, PPC reklama umožňuje zvýšení popularity produktu či služby. Zviditelní je a následně spolehlivě dostane do podvědomí kupujících. Vedete-li vlastní e-shop, nezapomínejte ani ta to, jak napsat optimalizovaný popisek kategorie internetového obchodu – právě PPC reklama vám může odhalit některá z klíčových slov, která jsou zákaznicky perspektivní. Ta navíc využijete i při další optimalizaci vlastních stránek pomocí SEO copywritingu.

 

Dozor nad výsledky

PPC reklama je vlivný propagační nástroj. Zadavatel monitoruje celý proces s možností kdykoliv zasáhnout. Vše je dobře kvalifikovatelné pružné ke změně. 

 

Založení je jednoduché, spravování náročnější. Představme si nevýhody PPC reklamy

Vymyslet a založit reklamu bývá poměrně lehké, ovšem její správa už vyžaduje značné zkušenosti. Reklama bývá inovována a reklamní prostor se tak nekontrolovatelně zaplňuje. Je stěžejní osvojit si konkrétní postupy pro udržení funkčnosti. Tento krok je již náročnější a zvládají ho především skuteční odborníci. 

Nejdůležitějším aspektem je rentabilita reklamy – vklad musí být nižší než konečný zisk. To je nezbytné nepřetržitě monitorovat. 

Nejste-li sami pevní v kramflecích, není hanbou vsadit na profi agentury a jejich zkušenosti. Topranker může být jednou takovou zajímavou volbou, ale rozhodnutí je samozřejmě jen a pouze na vás!

 

PPC reklama je nanejvýš výkonný prostředek online marketingu. Vyznačuje se množstvím předností, načež se stala oblíbenou a vyhledávanou. Zaručit správnou funkčnost PPC reklamy je obtížné. proto je třeba kontaktovat opravdové experty. V komentářích uvítáme vaše zkušenosti se správou PPC 

Soňa Šulová