ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

První kroky při založení společnosti s ručením omezeným

 • Pokud se rozhodneme pro založení společnosti s ručením omezeným, musíme si pečlivě nastudovat příslušné zákony s tím související.
 • Promyslíme si svůj podnikatelský záměr, popadneme pero a sepíšeme podnikatelský, finanční a marketingový plán, který nám pomůže v podnikání a bude naší nosnou strukturou.

Sepsání společenské smlouvy

 • Aby mohla vzniknout společnost s ručením omezeným, tento akt předpokládá sepsání společenské smlouvy, jako jedna ze zákonných podmínek vzniku společnosti.
 • Sepsání se provádí u notáře a trvá několik dní, maximálně jeden až dva týdny.

Náležitosti společenské smlouvy:

Obchodní jméno společnosti, Sídlo společnosti, Určení společníků, Předmět podnikání, Výše základního kapitálu, Vklad společníků, Způsob a splácení vkladů, Jména a bydliště jednatelů, Jména a bydliště členů dozorčí rady, Určení správce vkladu.

Složení základního kapitálu

 • Základní kapitál může být vložen do společnosti jako peníze nebo jako majetek.
 • V případě vložení finanční hotovosti si v bance vytvoříme nový speciální účet, na který tuto částku vložíme a banka účet, do doby než dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, zablokuje.
 • Pokud do společnosti vkládáme nepeněžní vklad, musíme soud požádat o jmenování soudního znalce, který majetek ocení a ten potom soud uznává jako vklad do společnosti

Návštěva živnostenského úřadu

 • Po složení základního vkladu, založení bankovního účtu a sepsání společenské smlouvy, předložíme potřebné dokumenty pro získání živnostenského oprávnění.

Zápis do obchodního rejstříku

 • Zápis do obchodního rejstříku je nejdůležitějším krokem při založení společnosti s ručením omezeným.
 • Zápis provede Vámi oslovený notář minimálně do pěti pracovních dnů.

Druhá návštěva banky

 • Po úspěšném zápisu Vaší společnosti do obchodního rejstříku navštívíte ještě jednou banku, kde Vám účet odblokují a Vaše společnost může začít úspěšně podnikat.
 • Tímto krokem dokončíte vlastní založení společnosti s ručením omezeným.
Soňa Šulová