Zkoušky z obecné angličtiny > Výhody zkoušek IESOL a ISESOL

Výhody zkoušek IESOL a ISESOL

Výhody zkoušek IESOL a ISESOL

  • Písemná a ústní zkouška jsou dvě oddělené na sobě nezávislé zkoušky. Mohou se skládat zvlášť a na různých úrovních
  • Uznávání českými univerzitami a zaměstnavateli
  • Flexibilita zkouškových termínů a přípravných materiálů
  • Zkoušky z reálné angličtiny s důrazem na komunikaci. Gramatika se testuje v rámci hodnocených dovedností
  • Zkoušky pro dané úrovně efektivně testují schopnost komunikovat v situacích běžných dle zaměření (obecné nebo obchodní)
  • Hodnocení nezávislými hodnotiteli v Londýně
  • Celoživotní platnost
  • Přijatelné ceny