Ceny za zkoušky

Ceny

Ceny za jednotlivé zkoušky naleznete na webových stránkách jednotlivých center. Seznam akreditovaných testovacích center City & Guilds naleznete zde. V případě, že by ceny na webových stránkách nebyly uvedeny, kontaktujte zástupce testovacího centra, který je odpovědný za organizaci zkoušek City & Guilds.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na Seznamu akreditovaných testovacích center.