Zkoušky z obecné angličtiny

Zkoušky z obecné angličtiny

International ESOL a Spoken ESOL (IESOL/ISESOL) - Zkoušky z obecné angličtiny

 

City & Guilds International ESOL (IESOL) a Spoken ESOL (ISESOL) jsou standardizované zkoušky z anglického jazyka odpovídající 6 úrovním Společného evropského referenčního rámce (dále jen CEFR). Jsou testem komunikační angličtiny zaměřeným na všechny čtyři jazykové dovednosti (psaní, čtení, poslech a mluvení). Jsou mezinárodně uznávané jak pro akademický postup, tak pro zaměstnání.