Uznávání > Uznávání v ČR - české univerzity

Uznávání v ČR - české univerzity

Uznávání jazykových zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL českými univerzitami

Zařazení níže uvedených univerzit a fakult do celosvětového seznamu institucí uznávajících zkoušky IESOL a ISESOL, tzv. Recognitions List, naleznete zde.

Typy uznávání (popis naleznete pod tabulkou)
UniverzitaFakulta
12
3
4
5
6
7
8
Požadované typy zkoušek
na dané úrovni
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta IESOL + ISESOL
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní*
* * IESOL + ISESOL
Fakulta strojní*

*
IESOL + ISESOL

Fakulta elektrotechnická IESOL + ISESOL
Fakulta informačních technologií IESOL + ISESOL
Karlova univerzita v Praze Matematicko-fyzikální fakulta UK IESOL + ISESOL
Právnická fakulta UK

IESOL + ISESOL
1. lékařská fakulta UK*IESOL + ISESOL
Filozofická fakulta UK*


IESOL
Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU IESOL + ISESOL
Filozofická fakulta MU IESOL + ISESOL
Fakulta sociálních studií MU IESOL + ISESOL
Fakulta sportovních studií MU
IESOL + ISESOL
Přírodovědecká fakulta MU IESOL + ISESOL
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta
IESOL
Fakulta rybářství a ochrany vod IESOL
Filozofická fakulta IESOL
Přírodovědecká fakulta


IESOL
Zdravotně sociální fakulta IESOL
Zemědělská fakulta IESOL
Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
IESOL + ISESOL
Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta
* IESOL + ISESOL
Vysoká škola ekonomická v Praze
IESOL + ISESOL
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze IESOL + ISESOL
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská VUT *
IESOL + ISESOL
Fakulta strojního inženýrství VUT * IESOL + ISESOL
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu UHK IESOL + ISESOL
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická UJEP IESOL + ISESOL
Univerzita Pardubice
Jazykové centrum Univerzity Pardubice IESOL + ISESOL
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky UTB
IESOL + ISESOL

Fakulta managementu a ekonomiky UTB

IESOL/ISESOL/

IESOL + ISESOL

Fakulta humanitních studií UTB IESOL + ISESOL
Fakulta multimediálních komunikací UTB IESOL + ISESOL
Fakulta technologická UTB IESOL + ISESOL

* Pro uznávání jsou stanoveny specifické podmínky, které naleznete níže.

Označení uznávaných úrovní:

B1 + (zahrnuje B1, B2, C1, C2 = City & Guilds Achiever B1, Communicator B2, Expert C1, Mastery C2)
B2 + (zahrnuje B2, C1, C2 = City & Guilds Communicator B2, Expert C1, Mastery C2)
C1+ (zahrnuje C1, C2 = City & Guilds Expert C1, Mastery C2)

Typy uznávání:

1. V rámci přijímacích zkoušek na bakalářské programy.
2. V rámci bakalářských zkoušek.
3. V rámci přijímacích zkoušek na magisterské programy.
4. V rámci magisterských zkoušek.
5. V rámci přijímacích zkoušek na postgraduální programy.
6. V rámci povinných předmětů (zápočtů) v průběhu bakalářského/magisterského/postgraduálního studia.
7. V rámci povinných zkoušek v průběhu bakalářského/magisterského/postgraduálního studia.
8. Pro účely studijních pobytů studentů na zahraničních univerzitách (např. Erasmus).

*Specifické podmínky pro uznávání jazykových zkoušek IESOL/ISESOL

Univerzita: Karlova univerzita v Praze

Fakulty: 1. lékařská fakulta UK

  • Uznávání platí pouze pro doktorské studijní programy a plnění studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2.

Univerzita: Univerzita Karlova v Praze

Fakulty: Filozofická fakulta UK

  • Uznávání je posuzováno individuálně na základě žádosti předložené studijnímu oddělení FF UK. Student po předložení mezinárodní zkoušky IESOL City & Guilds na úrovni CEFR B2 a vyšší (Communicator, Expert, Mastery) s výsledkem First Class Pass a kladném vyřízení žádosti skládá rozdílovou zkoušku sestávající z ústní odborné části a písemného testu k doplnění části Use of English.

UniverzitaVysoké učení technické v Brně

Fakulty:  Fakulta podnikatelská VUT

Fakulta strojního inženýrství VUT

  • Uznávání je posuzováno individuálně na základě žádosti adresované Ústavu jazyků, FSI VUT Brno. Je nutné předložit jak zkoušku IESOL, tak i zkoušku ISESOL na příslušné úrovni. Student žádá uznání certifikátu v kurzu angličtiny jako druhého jazyka (tato výuka je zaměřena na obecný jazyk). Jedná se o certifikát na vyšší úrovni, než kterou vyžadují studijní plány (tj. pokud má student například ve studijním plánu zkoušku z technické angličtiny na úrovni B1, pak je možné zažádat o posouzení možnosti uznat certifikát na úrovni B2). Zkouška/certifikát není starší 3 let.

UniverzitaTechnická univerzita v Liberci

Fakulty: Ekonomická fakulta

  • Studenti, kteří získali mezinárodně uznávaný certifikát prokazující jejich znalosti a dovednosti čtyř řečových dovedností na odpovídající úrovni podle Společného evropského referenčního rámce, mohou v prvních dvou týdnech semestru požádat svého vyučujícího o prominutí části studijních povinností. I přes uznání certifikátů musí pro uzavření semestru absolvovat závěrečný písemný test a splnit předepsané povinnosti ke složení zkoušek.

UniverzitaČeské vysoké učení technické v Praze

Fakulty: Fakulta dopravní

  • Specifikace uznávání záleží na konkrétním kurzu a požadavcích učitele.

Univerzita: České vysoké učení technické v Praze

Fakulty: Fakulta strojní

  • Mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds na požadované úrovni slouží jako náhrada písemného zkouškového testu. Všichni studenti FS ČVUT mají dále povinnost v rámci svého studia složit ústní zkoušku z odborného jazyka.