Zkoušky z obecné angličtiny > Kanditáti > Komu jsou zkoušky IESOL a ISESOL určeny?

Komu jsou zkoušky IESOL a ISESOL určeny?

Komu jsou zkoušky IESOL a ISESOL určeny?

  • Nerodilým mluvčím angličtiny kdekoli na světě, kteří chtějí mít doklad o své znalosti angličtiny pro studium či práci.
  • Studentům ucházejícím se o studium na vysokých školách, kde je doklad o znalosti angličtiny vyžadován.
  • Lidem, kteří potřebují angličtinu pro svůj každodenní či pracovní život.
  • Studentům, kteří potřebují oficiálně uznaný doklad o jejich úrovni angličtiny.
  • Těm, kteří navštěvují kurzy po nějakou dobu a vyžadují sérii odstupňovaných zkoušek, které ověří jejich pokrok směrem k výbornému.
  •