Zaměstnavatelé

Proč by měli zaměstnavatelé zkoušky City & Guilds uznávat?
 • Zkoušky City & Guilds jsou vypracovány podle Evropského referenčního rámce (od A1 až po C2)
 • Zkoušky jsou uznávány MŠMT v ČR
 • Zkoušky co nejvěrněji simulují reálné situace a prověřují, jak by v nich kandidát obstál. Nejsou odtrženy od reality
 • Hodnocení je maximálně objektivní, protože všechny testované dovednosti (čtení, písemný projev, poslech a ústní projev) jsou vyhodnoceny v Londýně
Proč by zaměstnavatelé měli při výběru zkoušek pro své zaměstnance zvažovat zkoušky City & Guilds?
 • Zkoušky jsou vypracovány podle Evropského referenčního rámce (od A1 až po C2)
 • Zkoušky jsou uznávány MŠMT v ČR
 • Zkoušky simulují reálné situace a prověřují, jak by v nich kandidát obstál. Nejsou odtrženy od reality.
 • Zkoušky nabízí výhodné řešení pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí otestovat pouze komunikaci - ústní projev (ústní zkouška je samostatná zkouška)
 • Zkoušky nabízí výhodné řešení pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí otestovat pouze čtení, poslech a písemný projev
 • Zkoušky nemají fixně stanovené termíny. Lze je tedy uspořádat na základě poptávky ze strany daného klienta
 • Cenová dostupnost
 • Uznávání zkoušek City & Guilds
Akreditovaná testovací centra City & Guilds

Jazykové školy získávají akreditaci City & Guilds na dva roky. Po dvou letech je akreditace buď obnovena nebo ne.

Zda je škola platným akreditovaným centrem City & Guilds, zkontrolujete na seznamu našich akreditovaných center, kde všechny změny aktualizujeme. Pro další informace nás kontaktujte na info@cityandguilds.cz.

Akreditovaná testovací centra mohou organizovat zkoušky v místě Vaší společnosti/instituce nebo spádové oblasti.

..........................................................................................................................................................................................

"Companies Test Real skills in English"

Testování nanečisto pro firmy a instituce

Tento projekt je určen společnostem, které mají zájem zdarma nanečisto otestovat své zaměstnance z anglického jazyka s použitím standardizovaných mezinárodních jazykových zkoušek City & Guilds na všech jazykových úrovních od začátečníků po velmi pokročilé. Tyto zkoušky jsou vypracovány na základě Společného evropského referenčního rámce.

Cíl projektu Poskytnutí nezávislé standardizované analýzy aktivních znalostí angličtiny zaměstnanců firem a institucí.
Testované úrovně A1 - C2 (od začátečníků až po pokročilé)
Testování

Zaměstnanci budou testováni na základě volného písemného projevu s použitím standardizovaným jaz. zkoušek City & Guilds. Testování může proběhnout během výuky anglického jazyka nebo kdykoliv to zaměstnavatel uzná za vhodné.

Testované dovednosti
K testování bude použit volný písemný projev, který dobře ukazuje, jaké znalosti vlastně testovaní mají. Nebude se používat ani poslech, čtení, ani ústní projev a to vzhledem k náročnosti provedení a zajištění testování těchto dovedností.
Testovací období Od 1.10 do 31.12.2013
Hodnocení Zajištěno City & Guilds
Délka testování Max. 60 minut
Cena Zdarma
Registrační přihláška
Informační leták Zde
Registrace
Registrujte se nejpozději do 25.10.2013 na info@cityandguilds.cz.
Kontakty info@cityandguilds.cz nebo 604 109 374.