Uznávání > Uznávání zkoušek

Uznávání zkoušek

Zařazení níže uvedených univerzit a fakult do celosvětového seznamu institucí uznávajících zkoušky IESOL a ISESOL, tzv. Recognitions List, naleznete zde.