Zkoušky pro žáky > Podpůrné materiály

Podpůrné materiály

Ke zkouškám lze použít jakékoli učebnice pokrývající tématicky i gramaticky požadavky, které jsou uvedeny v sylabu ke zkoušce - příklady učebnic naleznete zde.

Metodickou příručku na přípravu pro písemnou zkoušku YESOL naleznete zde.

Metdickou příručku na přípravu pro ústní zkoušku YSESOL naleznete zde.

Video ukázky ústních zkoušek lze najít zde.

Vzorové testy lze najít zde.

Další podpůrné materiály naleznete zde.