Zkoušky pro žáky > Jedinečnost zkoušek City & Guilds YESOL, YSESOL

Jedinečnost zkoušek City & Guilds YESOL, YSESOL

Zkoušky se konají podle poptávky, nejsou stanovena pevná data.

Lze je složit v akreditovaných testovacích centrech City & Guilds v České republice. Jejich seznam naleznete zde.

Při zkouškách se používají zajímavé obrázky a kreslené prvky, které odpovídají zájmovým oblastem dětí.

Zkoušky vede učitel ve škole při uvolněné atmosféře bez stresu.

Písemnou zkoušku (YESOL) a ústní zkoušku (YSESOL) lze skládat nezávisle na sobě podle potřeb kandidáta či možností centra.

Během testování lze používat výkladové slovníky (vše v angličtině).

Důraz je kladen především na komunikační dovednosti spíš než na rozsah slovní zásoby či gramatické vědomosti.

Zkoušky jsou přátelské vůči uchazečům v rozsahu a délce trvání (ústní zkouška YSESOL trvá asi 5 minut, písemná zkouška YESOL zhruba 2 hodiny)

Přípravu na zkoušky lze snadno a účinně zahrnout do každodenních výukových činností.

Zkoušky poskytují pocit úspěchu, a tím motivují žáky k dalšímu pokroku.

Zkoušky dodávají učebnímu procesu hodnotu prostřednictvím dosažitelných cílů a objektivnímu vnějšímu hodnocení.