Europass

V současné době se zvyšuje počet studentů, kteří si našli práci mimo svoji vlastní zemi díky certifikátu z angličtiny. Zaměstnavatelé i studenti hledají nástroj, který by činil rozšiřující se škálu zkoušek snadno srozumitelnou napříč národními systémy. V tomto jim pomůže právě Europass Certificate Supplement (Dodatek k osvědčení Europass).

City & Guilds také vydává dodatky k osvědčení o svých zkouškách z anglického jazyka.To pomáhá zaměstnavatelům i širší veřejnosti porozumět jazykovým kompetencím, které ovládá držitel Osvědčení City & Guilds na konkrétní úrovni Společného evropského referenčního rámce.

Prosím, stáhněte si Dodatky k osvědčením Europass pro IESOL a ISESOL zde.

City & Guilds je v současné době jedinou institucí v UK, která je pověřená vydávat Dodatky k osvědčení Europass.

Více informací o Europassu naleznete na oficiálních webových stránkách Europassu (www.europass.cz).