Uznávání

Uznávání

Uznávání znamená přijímání City & Guilds mezinárodních zkoušek z angličtiny jako pravdivých a platných měřítek jazykových dovedností pro konkrétní studijní či pracovní účely.

Zkoušky IESOL City & Guilds jsou uznávány mimo jiné:

profesními asociacemi, například:

  • UCAS - organizace v UK koordinující studijní postup zahraničních studentů na tamějších vysokých školách
  • Asociací daňových poradců (ACCA)

evropskými vládami, například:

  • Polska (jako požadovaná kvalifikace státních zaměstnanců a učitelů angličtiny na základních a středních školách)
  • České republiky (jako požadovaná kvalifikace státních zaměstnanců a vládních úředníků)
  • Itálie (jako kvalifikace potřebná pro crediti formativi studentů)
  • Slovenska (místo maturity z angličtiny)
  • Řecka

vládními regulačními úřady v UK:

  • City & Guilds IESOL zkoušky jsou akreditované Úřadem pro kvalifikace a kurikula (QCA), a proto jsou součástí Národního zkouškového rámce pro Anglii, Wales a Severní Irsko
  • Vládní hraniční a imigrační agenturou (Home Office Border and Immigration Agency pro účely získání práce a povolení k pobytu v UK pro občany ze zemí mimo EU)

univerzitami

mnoha prestižními vysokými školami v UK, v Evropě a na dalších kontinentech

zaměstnavateli

mnoho firem používá City & Guilds IESOL zkoušky jako požadovanou kvalifikaci pro financování firemních jazykových školení napříč Evropou, Asií a Afrikou.

Pro další detailnější informace o uznávání se, prosím, podívejte na naše uznávání