Struktura zkoušky ISESOL (ústní zkouška)

Struktura zkoušky ISESOL (ústní zkouška)

 

Části zkoušky
Délka (dle úrovně)
Testovaná dovednost
Popis úlohy
Část 1
1 min - 3 min Sdělení osobních informací a názorů. Kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího
(minimálně 5 dotazů).
Část 2 1 min - 3 min Schopnost komunikace v každodenních situacích.
Kandidát a zkoušející vzájemně reagují
v zadaných reálných situacích (minimálně 4 situace).
Část 3

1min 30 s - 4 min

 

Výměna rozdílných informací a názorů s cílem společně splnit zadaný úkol.
A1, A2 - kandidát a zkoušející porovnávají rozdílné obrázky.
Na vyšších úrovních probíhá diskuze mezi kandidátem
a zkoušejícím na základě vstupních informací ve formě tabulek či textů.
Část 4 1 min 30 s - 5 min Monolog na zadané téma.
Kandidát přednese monolog na zadané téma
a na závěr proběhne krátká diskuze se zkoušejícím.
Celková délka zkoušky
5 min - 15 min