Novinky

Důležité

 

Nadcházející akce

 

Přípravné materiály na zkoušky

More

Přípravné online kurzy

Digitální kniha - příprava na B1

Přípravné materiály

Blog

 

 

ČINNOST CITY & GUILDS

City & Guilds je britská nezisková vzdělávací a certifikační instituce, která se významně podílí na tvorbě kvalifikací odborného vzdělávání ve Velké Británii a Irsku, kde působí již déle než 130 let. Její prezidentkou je Její Královská Výsost princezna Anna.

V České republice organizuje mezinárodní zkoušky z  obecné obchodní angličtiny (A1 - C2), které jsou uznávány mezinárodně,  mají akreditaci MŠMT a jsou uznávány  na českých a zahraničních vysokých školách .

V současné době lze zkoušky City & Guilds složit v přibližně  20 akreditovaných testovacích centrech , která jsou rozmístěna po celé republice. Jedná se o univerzity, gymnázia, původní státní jazykové školy, či soukromé jazykové školy.

Začnete efektivně prodávat přes sociální sítě s Topranker - Výkonnostní content marketing a reklama na míru!

Výhody zkoušek City & Guilds:

Písemná a ústní zkouška jsou dvě na sobě nezávislé zkoušky

Flexibilní termíny - některá centra organizují zkoušky každý měsíc

Gramatika je testována integrovaně v rámci čtení, psaní, poslechu a ústního projevu

Testují pouze znalosti z angličtiny - nejsou testem z logiky

Objektivní hodnocení

U ústní zkoušky je přítomen pouze 1 kandidát

 

Naši partneři v ČR
 

 

FAQ